Det sker


 

Husk vores Sommermøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 18.00.

Sommermødet er en markering af Fregatten Jyllands køllægning, der foregik den 11. juni 1857. Da det ikke har været muligt et afholde mødet den 11. juni i år, er fremrykket til den 6. juni.

Invitation følger snarest. Husk at sæt kryds i kalenderen, hvor det også vil være mulighed for at hilse på Fregattens Jyllands nye direktør, Karin Buhl Slæggerup.Den nye rorgænger vil orientere om Fregattens nye tiltag og visioner.

 

Velmødt - Bindende forhåndstilmelding kan allerede nu ske på telefon 86 34 10 99 til Fregatten Jylland eller på mail: lampe@stofanet.dk, senest den 31. maj.

 

Program for mødet: 

Kl. 1800:  Deltagerne mødes i Prins Henriks Hal, hvorefter vi bevæger os over på Fregatten Jylland til Chefens Dagsrum. Her bliver de nye Laugsmedlemmer optaget og modtager Laugsbrevet. 
Der bliver serveret et glas prosecco.

 

Kl. 1900:  Møde og spisning.  I Auditoriet, vil der blive serveret en sommerbuffet fra Fregat-Laugets hofleverandør ”Karen Køkken”.  Dertil kan købes øl, vin og vand til sædvanlige priser.

 

PRISEN FOR DETTE ER KUN KR: 175,00 excl. drikkevarer. Betaling sker på dagen og kan foretages med kontanter, MobilePay eller Dankort.

 

I anledning af 100-året for det færøske flag, Merkið, besøger syv gamle færøske træskibe Fregathavnen i Ebeltoft samme dag. Her kan man få et indblik i den færøske historie og kultur og der vil være åbent skib. 

 

Benyt lejligheden til at se skibene og overvære at der bliver affyret Dansk Løsen (3 kanonskud) fra Bastionen kl. 1600 den 6. juni umiddelbart før vores laugsmøde.


INFO til medlemmer, hvor vi ikke har mailadresse.

Til de laugsmedlemmer vi endnu ikke har mailadresser på, vil invitationen snarest blive omdelt sammen med kontingentopkrævning for 2019.
Kontingentet for 2019 er uændret kr. 100,00 pr. person og kr. 200,00 for par og bedes indbetalt senest den 31. maj 2019 på konto i Sparekassen Kronjylland:

Reg.nr.: 9360 Konto nr.: 0004809440 eller MobilePay:  28076 Anført venligst alene navn i besked til modtageren.

Hvis du/I fortsat ønsker at modtage information fra lauget, bedes ved mail oplyse os om din mailadresse til lampe@stofanet.dk , hvor du skriver dit navn og adresse i overskriften.

 

 

9. maj - Årsdagen for Slaget ved Helgoland 1864.

Hjemmeværnets  Musikkops Aarhus musicerede flankeret af Faneborgen på Torvet foran Det gamle Rådhus for at mindes årsdagen for Slaget ved Helgoland i 1864. 
Herefter marcherede Faneborg og Parade efter en marchtromme fra Hjemmeværnsorkestret til Fregatten Jylland ad ruten Adelgade, Skindergade og Strandvejen til Fregatten Jylland.

Velkomst ved næstformand for DSI Fregatten Jyllands bestyrelse, Henning Kovsted. efterfulgt af ½ times koncert af Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus

De fremmødte gæster modtog ”Søværnets Hilsen” – tale ved Søværnets repræsentant i DSI Fregatten Jyllands bestyrelse, KD Mikael Bill

Afslutningsvis marcherede Flag-/faneborg og parade efter marchtrommen til Bastionen, hvor der blev affyret ”Dansk Løsen” (3 kanonskud).

 

 

 

 

Generalforsamling 20. november 2018.

Inden åbning af generalforsamlingen blev de nye medlemmer optaget på behørig vis med overrækkelse af det traditionelle laugsbrev og budt velkommen af oldermand Teddy Petersen. Der blev efterfølgende skålet i processco. Oldermanden åbnede herefter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne i Fregattens Auditorium.

Tidlligere bestyrelsesformand for Fregatten Jylland  Ole Bjerregaard, blev valgt til dirigent og gav ordet til Oldermand Teddy Petersen, der aflagde bestyrelsens beretning om det forgangne år. Han benyttede lejligheden til at takke de mange medlemmer, der i årets løb har hjulpet til på Fregatten.

 

Kasserer Per Lampe gennemgik regnskabet for 2018, der viste et overskud på kr. 139 kr, efter en donation på 7.000 til Fregatten.

 

Valg til bestyrelsen  

 

Sekretær Paul E.H. Christensen og Bent Kaffka, der begge var på valg ønskede ikke genvalg.
Kasserer Per Lampe var også på valg og villig til genvalg.
Desuden ønskede Oldermand Teddy Petersen at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.

Den afgående bestyrelse foreslog valg af følgende

Kurt Becher
Svend Erik Jespersen
Mads F. Petersen
Per Lampe

 

Der alle blev valgt uden uden modkandidater.

 

Under eventuet fortalte  Jørgen Petersen, æresmedlem og fregatdirektør emeritus lidt om ”Fregatten Venner” og de kræfter der ønskede Fregatten tilbage til Holmen. Kom desuden med en kraftig opfordring at donere min 200 kr. til Fregatten, da det er yderst vigtigt, for at kunne få andel i Tipsmidler m.v.

 

Opfordring blev understøttet af direktør Lars H. Olsen, der samtidigt benyttede lejligheden til af takke laugets medlemmer og de afgående bestyrelsesmedlemmer og oldermanden for det gode samarbejde. Per Lampe holdt tale og takkede Bent Kaffka, Paul Erik Christensen og afgående oldermand Teddy Petersen for deres arbejde i bestyrelsen og det gode samarbejde.

 


 

 

Generalforsamling 2018 

 

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lauget til afholdelse 


Tirsdag d. 20. november 2018

 

 

Program for generalforsamlingen. (GF).

 

Kl. 18.00.  Vi mødes i Prins Henriks hal, hvor der serveres et glas prosecco, og nye laugsmedlemmer optages.

                                  
Kl. 1830, Oldermanden åbner GF i henhold til vedtægterne

 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse m.v. På lige årstal vælges tre medlemmer, samt revisor. På ulige årstal vælges to medlemmer.
    Paul E.H. Christensen ønsker ikke genvalg. Bent Kaffka ønsker ikke genvalg. Oldermand Teddy Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Per Lampe er villig til genvalg.
  6. Eventuelt.                                                                                                        

 

 

Efter generalforsamligningen vil der blive serveret en  Overraskelses Buffet fra Karens Køkken. På mødet vil driftchef Claus Skotte Lund desuden  give en orientering om Fregattens tilstand og kommende vedligeholdelsesplaner.

 

PRISEN FOR DETTE ER KR: 165,00. Drikkevare til sædvanlige fornuftige priser.

 

Af hensyn til arrangementet er det vigtigt at der foretages tilmelding, der kan ske på følgende møde: 

 

Send en mail til: pec@fregatten-jylland.dk

 

Eller ring til Fregatten på telefon: 87 52 18 63. Senest d. 14 november.

 

Det er bestyrelsens håb at mange vil møde op og gøre deres indflydelse gældende.

 

Da vi stadigvæk mangler e-mail adresser på ca 100 af vore medlemmer, opfordrer vi til at I sender disse oplysninger til ovennævnte mail-adresse, eller medbringer dem på mødet.

 

Vel mødt til laugsmøde på vor gamle fregat.

 

 

Laugsmøde den 11. juni 2018.

Sommermødet blev afholdt på selve dagen den 11. juni, for at markere køllægningen af Fregatten Jylland, der foregik den 11. juni 1857.

Lauget havde den fornøjelse at optage 8 nye medlemmer, der blev budt velkommen af oldermand Teddy Petersen.Derefter blev der serveret en lækker sommerbuffet i auditoriet fra Karens Køkken.

 

DSI Fregatten Jyllands nye formand Tommy Bøgehøj orienterede om den nye bestyrelses arbejde og visioner, samt  Fregattens strategiplan.
Kunne desuden berette, at man havde fået nye stærke kræfter i bestyrelsen bl.a. i form af Allan Aagaard, Aarhus Teater, Bertel Haarder, tidligere minister og Karin Buhl Slæggerup, kendt fra Kulturhovedstad 2017.

Ikke at forglemme Fregattens stærke maritime relationer er Gorm Bergquist, Vicechef for Marinestaben og Leif Mortensen Danmarks Marineforenings Landsbestyrelse fortsat i Fregattens bestyrelse.

Herudover består bestyrelsen af Morten Siig Henriksen og Anita Søholm, der ligesom formanden er udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd. Endelig er Henning Kovsted næstformand i bestyrelsen.

 

Senere under kaffen fortalte udstillingsleder Helle Sigh om fregattens seneste og nye kommende projekter.

Endvidere overrakte oldermanden symbolsk to effekter fra “Fregatten Jylland" hhv. en kobbernagel samt en dolk af messing og greb af træ mærket "Fregatten Jylland No 130”. til Helle.

 

Lauget havde tidligere på året støttet Fregatten økonomisk med købet. Helle præsentererede herefter effekterne og takkede for donationen. De frivillige fik også en stor tak for deres store hjælp.

Et godt og velbesøgt møde.