< tilbage 10-07-2023 - 10:02

Sommerferie.

Nu er den danske sommer på sit højeste, med høj solskind, og silende regn, lige som vi kender den. Og hvad skal der så ske?

Et foreslag kunne være, besøg noget kultur.

Men hvad er kultur?

Kultur er et ofte uhåndgribeligt begreb. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende.

Det kan være et folks væremåde, legekultur blandt børn, opførsel i en bestemt havn, en tid i menskehedens historie. Ja det kan være mange ting, men her tænkes nu på oplevelser, musere som fortæller en historige, landskab der viser hvordan Danmark en gang var, eller er nu, så som byrene der altid er under fornyelse, og hvor gammel kultur forsvinder.

 

Så her er nogle foreslag til jer, og jeg nævner ikke Fregatten Jylland, den forventer jeg, i helt naturlig besøger mindst 2 gange om året.

 

Aarhus Søfartsmuseum

 

Den Gamle By. ( Aarhus by museum)

 

Springeren - Maritimt Oplevelsescenter

 

Sea War Museum Jutland

 

Strandingsmuseum St. George

 

Fiskeri-& Søfartsmuseet

 

skibene paa holmen

 

M/S Museet for Søfart

 

Men glem endelig ikke Marstal Søfartsmuseum

 

Alle disse stedre fortæller en historige der på sin vis er en forlængelse af Fregatten Jylland´s historige, både den ene og anden vej rundt om fregatten. Her mødes historiger om, hvorfor det for Danmark er vigtig, at have en slagkraftig flåde med dygtige søfolk ombord, uden det, ville der ikke være noget Danmark, hvis ikke vi kan beskytte vore handelsskibe, vi vi ikke kunne drive handel med omverden, og det er jo det vi lever af.

<