Bliv Medlem

Som medlemmer kan optages personer, som har interesse i at medvirke til udbredelse af kendskabet til Fregatten Jylland.

De pågældende skal erklære sig positivt indstillet til formålsparagraffen. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen og efter dennes godkendelse.

Ved optagelse betales et engangsbeløb, 300,00 kr., hvorefter laugsbrev udfærdiges og tilstilles den pågældende. Sædvanligvis på et Laugsmøde.

Desuden betales et årligt kontingent på 100,00 kr..

Her kan du se et ekspempel på et Laugsbrev.