< tilbage 15-04-2022 - 16:11

Foredrag om håndværkerne der byggede Fregatten Jylland. Den 25. maj.

Den 25. maj kommer Tidligere Museumsinspektør Orlogsmuseet, nu Museumsinspektør Bornholms Museum Jackob Serup, med en gribende og lidt anderledes, fortælling om de mennesker der byggede Fregatten Jylland, nemlig om deres private gøren og laden, ikke om hvordan man formede træet, til dette prægtige skib.

Selve foredraget, vil beskæftige sig med håndværkere liv efter arbejde, og om hvordan det var, at arbejde på Holmen dengang Fregatten Jylland blev bygget.

 

Håndværkerne stod under kommando af Holmens chef, mens det daglige ansvar var lagt i hænderne på fabrikmesteren. Håndværkernes løn var sammensat af flere poster. Den bestod ud over den faste løn, af et bidrag til kost og klæder, samt for dem som ikke havde fast bolig i Nyboder, af et tilskud til huslejen. Der ydedes tillige et tillæg for hver dag der arbejdedes på Holmen, altså for de dage hvor den enkelte håndværker mønstredes. Især om vinteren måtte man ofte sende håndværkerne hjem, fordi der ikke kunne arbejdes på grund af vejrforholdene. En del af lønnen blev i perioder udbetalt i form af rug, ærter, malt, tællelys, byggryn, smør, kød og flæsk. Naturalierne blev på bestemte dage, de såkaldte kostdage, udleveret fra Proviantgården på Slotsholmen.

 

Arbejdet var hårdt og fysisk krævende og arbejdsdagen lang. Kun få mekaniske hjælpemidler stod til rådighed. Ved de ekstremt tunge arbejdsprocesser betjente man sig af simple maskiner som kiler, kraner og taljer, og kun undtagelsesvis brugte man heste og okser som trækkraft. Normalt mødte Holmens folk klokken fem, og de kunne når klokken faldt i slag hen under aften igen vende hjem til Nyboder. Om vinteren var arbejdstiden tilpasset dagens længde, idet lyset var afgørende for, hvor længe man kunne se til de forskellige arbejder. Smedene begyndte tidligt hele året for bedre at kunne udnytte ilden i esserne, og de fik da også en højere løn end de øvrige håndværkere.

(Uddrag fra Teknologi og skibe på Holmen, Trap Danmark. Historie Militærhistorie, Flådeskibe)

 

Foredraget vil foregå i auditoriet ved Fregatten Jylland, den 25 maj og begynder 18: 30

Prisen for et foredrag: Medlemmer 75 kr. Ikke-medlemmer 100 kr.

 

Har man ønske om at opleve dette fantastiske foredrag, bedes i tilmelde jer til Fregat- Lauges sekretær Ellen Dreyer på ellendreyer@hotmail.com 

Betaling ved tilmeldelse på mobilepay:  61286561

 

Som medlemmer er at betragte medlemmer af, Fregat-lauget, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn, Danmarks Marineforening, eller Marinehistorisk Selskab.

 

Medlemmer af Fregat-Lauget husk også sommermødet 16.6.2022 på Fregatten.

 

 

I kan altid følge laugets aktiviteter på vores hjemmeside   
  
WWW.FREGAT-LAUGET.DK  
  
 
Vel mødt og på gensyn. 
 
Bedste hilsner  
 
Bestyrelsen for Fregat-Lauget 

 

< Tilbage