< tilbage 29-10-2022 - 16:28

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING MED SPISNING. Mandag den 21. november 2022

Program for generalforsamlingen: 
 
Kl. 18:00:  Deltagerne i GF mødes i Værftshallen, hvor der bliver serveret et glas 
prosecco, og nye laugsmedlemmer bliver optaget. 
  
Kl. 18:30:  Oldermanden åbner GF i Auditoriet, i henhold til vedtægterne 

 

Kl. ca. 19.30:  Spisning 
 
Der vil blive serveret traditionel Skipper Labskovs fra Karens Køkken samt 
kaffe og æblekage.  
 
PRISEN FOR DETTE ER KR: 250,- 

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING MED SPISNING 
I FREGAT-LAUGET  
 
Mandag den 21. november 2022 

 

  
     
 
                                                                                             Oktober 2022 
 
 
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING MED SPISNING 
I FREGAT-LAUGET  
 
Mandag den 21. november 2022 
 
 
Program for generalforsamlingen: 
 
Kl. 18:00:  Deltagerne i GF mødes i Værftshallen, hvor der bliver serveret et glas 
prosecco, og nye laugsmedlemmer bliver optaget. 
  
Kl. 18:30:  Oldermanden åbner GF i Auditoriet, i henhold til vedtægterne 
 
1.  Valg af dirigent.   
2.  Bestyrelsens beretning. 
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab. 
4.  Behandling af indkomne forslag 
 
5.  Valg af bestyrelse m.v. På lige årstal vælges tre medlemmer, samt revisor. På 
ulige årstal vælges to medlemmer 
 
6.  Oldermand Mads Petersen, villig til genvalg   
      Næstformand Kurt Becher, villig til genvalg   
      Medlem Finn Poulsen, villig til genvalg 
      Revisor Ole Bjerregaard, villig til genvalg 
 
7.  Eventuelt 
                        
 
 
 
 
 
 
     Fregat-lauget af 1960 
  
     
 
 
 
Kl. ca. 19.30:  Spisning 
 
Der vil blive serveret traditionel Skipper Labskovs fra Karens Køkken samt 
kaffe og æblekage.  
 
PRISEN FOR DETTE ER KR: 250,- 
 
 
På mødet vil der endvidere blive mulighed for at høre Fregatten Jyllands direktør 
Karin Buhl Slæggerup orientere om den forgangne sæson samt arbejdet med de nye 
planer og visioner for Fregatten.  
 
Desuden vil oldermanden orientere om Laugets visioner og kommende mulige 
arrangementer.  
 
PRISEN FOR DETTE ER KR: 250,00 excl. drikkevarer. Bindende  
tilmelding kan ske på mail til: ellendreyer@hotmail.com, og indbetaling sker på 
Mobile Pay, tlf. 6128 6561, SENEST fredag d. 11. november kl. 16.00. 
 
Det er bestyrelsens håb, at mange vil møde op og gøre deres indflydelse gældende. 
 
Vel mødt til generalforsamlingen. 
 
DU KAN ALTID FØLGE LAUGETS AKTIVITETER, OG FÅ KONTAKT TIL 
BESTYRELSEN PÅ: 
 
WWW.FREGAT-LAUGET.DK 
 
samt på Facebook 
Venlig hilsen. 
 
Mads F. Petersen 
Oldermand 

< Tilbage