< tilbage 28-10-2022 - 20:20

Fregatten Jylland har brug for din hjælp!

Fregatten Jylland skal hvert år indsamle 100 gavebidrag à 200 kr., så den kan forblive på SKATs liste over almenvelgørende institutioner.


Fregatten Jylland skal hvert år indsamle 100 gavebidrag à 200 kr., så den kan forblive på SKATs liste over almenvelgørende institutioner.
At stå på listen betyder bl.a., at vi som kulturinstitution kan få en væsentlig momskompensation og at vi kan modtage arv uden at betale boafgift.
Pengebeløb til Fregatten Jylland kan trækkes fra i skat. Ved donationen skal vi blot have oplyst givers CPR- eller CVR-nummer, så indberetter vi til SKAT, og fradraget sker automatisk.
Sådan støtter du Fregatten Jylland:
Indbetal minimum 200 kr. til Fregatten Jylland og oplys samtidig dit CPR-nr., så hjælper bidraget ”dobbelt” – dels som direkte støtte og dels som hjælp til, at Fregatten Jylland fortsat kan godkendes som almennyttig institution.
Når Fregatten Jylland har indberettet dit bidrag og CPR nr. til Skat, får du automatisk skattemæssigt fradrag for din donation.
Du kan enten overføre via din bank eller MobilePay:
Bankoverførsel
Betal minimum 200 kroner og Mærk overførslen med dit CPR- eller CVR-nummer. Indbetal på Fregatten Jyllands bankkonto reg. nr. 9360 konto 000 325 7010
MobilePay
Donér minimum 200 kr. på Mobile Pay 34183, Tilføj CPR/CVR-nummer i feltet ”Tilføj kommentar”.
Fregatten Jylland takker for din støtte.
Læs mere her: https://www.fregatten-jylland.dk/stoet-fregatten-jylland/
 

< Tilbage