< tilbage 21-05-2023 - 11:09

Hvem mon skal stå ved roret.

Efter gensidig aftale fratræder Karin Buhl Slæggerup som direktør ved Fregatten Jylland .

Fregatten står overfor en større strategisk satsning, der gennem større investeringer og fondsstøtte skal forandre kundeoplevelsen ved Fregatten Jylland. Bestyrelsen og Karin Buhl Slæggerup er enige om, at de kommende faser skal styrkes ved at tilføre nye kompetencer til Fregatten Jylland. Karin Buhl Slæggerup træder derfor tilbage som direktør, men vil i en overgangsperiode fortsætte som konsulent, mens der søges en ny direktør. 

Direktør Karin Buhl Slæggerup har varetaget direktørposten på Fregatten Jylland siden 2018. I perioden har hun bidraget til at sikre den daglige drift og vedligehold af skibet. Senest har hun været medvirkende til at sikre de næste fire års finansiering på finansloven. 

Fregatten Jylland står foran en større strategisk omlægning af kunderejsen og besøgsoplevelsen, som skal forandres over de kommende år. Den strategiske omlægning indebærer en fysisk forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen. Omlægningen vil kræve en ny profil på posten som direktør ved Fregatten Jylland, der blandt andet kan sikre fondsstøtte og opbakning til lancering af den nye strategi. 

Bestyrelsen og Karin Buhl Slæggerup er enige om, at den kommende udvikling skal sikres ved at tilføre nye kompetencer til Fregatten Jylland. Karin Buhl Slæggerup træder derfor tilbage som direktør, men fortsætter som konsulent i en overgangsperiode. Formand for bestyrelsen Tommy Bøgehøj udtaler: 

 

Først og fremmes vil jeg gerne takke Karin Buhl Slæggerup for hendes store indsats for Fregatten Jylland de seneste år. Hun har lavet en stor indsats, der har været medvirkende til at sikre en stabil drift i en svær tid. Vi står dog nu foran den største strategiske satsning i mange år, som gennem store investeringer skal forandre besøgsoplevelsen på fregatten. Det er en proces, som vil kræve en ny profil med nye kompetencer på posten som direktør. Karin træder derfor tilbage som direktør, men jeg er meget tilfreds med at hun vil fortsætte som konsulent i en overgangsperiode. Vi forventer at slå en ny direktørstilling op inden sommer med forventet ansættelse en gang efter sommerferien. 

Frem til ansættelse af en ny direktør efter sommerferien vil bestyrelsesformand Tommy Bøgehøj have det overordnede ledelsesansvar på Fregatten Jylland. 

 

< Tilbage