Det sker


BREAKING NEWS

Så er Fregatten Jylland åben igen, så du kan trygt besøge Fregatten igen. For yderligere info se planlaeg-besoeg/

 

Fregat-lauget støtter fortsat Fregatten Jylland

Som bekendt har Fregatten Jylland været lukket i næsten 3 måneder i foråret for besøgende.

Derfor besluttede  bestyrelsen i Fregat-lauget at hjælpe Fregatten Jylland på følgende måde..

Vi tilbyder at give et tilskud i 2020 til alle medlemmer, der har betalt deres kontingent, til køb af Årskort Solo eller og Årskort Solo + 3: til Fregatten Jylland.

Tilskuddet vil være på 100 kr hvis du køber et Årskort Solo og for betalende par der køber et Årskort Solo + 3: vil tilskuddet være 200 kr.

Nå du/I har købt årskortet og betalt kontingent for 2020 til Lauget, sender du en kopi af din kvittering for køb af årskortet, samt oplysning af kontonummer, hvor vi kan overføre tilskuddet til, på mail til Fregat-lauget. Herefter vil vi overføre tilskuddet til din konto.

Desuden vil vi donere indmeldelsesgebyret i år på 300 kr til Fregatten Jyllland, for alle der melder sig ind i Fregat-lauget i år.

Vi håber mange af Laugets medlemmer på den måde vil støtte Fregatten Jylland, samt opfordre venner og bekendte til at melde sig ind i Lauget.


Desuden kan du også støtte Fregatten Jylland økonomisk og med skattefradrag via dette link /www.fregatten-jylland.dk/stoet-fregatten-jylland/

Årskortet købes via følgende link www.fregatten-jylland.dk/aarskort/

 
 hvor følgende fremgår:

 

Årskort Solo: 160 kr. (normalpris 225 kr.)
Gælder for kortindehaver.

Årskort Solo + 3: 460 kr. (normalpris 600 kr.)
Gælder for kortindehaver + 3 gæster

Tilbuddet gælder hele 2020..

 

9. maj - Årsdagen for Slaget ved Helgoland 1864.

I år har vi desværre ikke haft mulighed for at fejre 9. maj, der ellers har været en fast tradition. Sidste år blev dagen festligholdt af  Hjemmeværnets  Musikkops Aarhus,

der musicerede flankeret af Faneborgen på Torvet foran Det gamle Rådhus. Efterfølgende marcherede  Faneborg og Parade efter en marchtromme fra Hjemmeværnsorkestret til Fregatten Jylland.

Afslutningsvis marcherede Flag-/faneborg og parade efter marchtrommen til Bastionen, hvor der blev affyret ”Dansk Løsen” (3 kanonskud).

 

For yderlige info om  slaget den 9. maj 1864 henviser vi til følgende link

 

Fregat-Lauget støtter Fregatten Jylland under Corana-krisen.

Som bekendt er Fregatten Jylland lukket indtil videre, da man følger myndighedernes opfordring til at lukke alle kulturinstitutioner.

Så snart Fregatten Jylland åbner igen, vil det fremgå af  Fregattens hjemmeside https://www.fregatten-jylland.dk/det-sker/ 

På nuværende tidspunkt ved bestyrelsen derfor ikke om vi kan afholde vores sommermøde i juni måned, men vi vil holde jer løbende orienteret.

 

I denne svære tid har bestyrelsen i Fregat-lauget derfor besluttet at hjælpe Fregatten Jylland på følgende måde:

Vi tilbyder at give et tilskud i  2020 til alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, til køb af  Årskort Solo eller og Årskort Solo + 3: til Fregatten Jylland.

Tilskuddet vil være på 100 kr hvis du køber et Årskort Solo og for betalende par der køber et Årskort Solo + 3: vil tilskuddet være 200 kr.

 

Nå du/I har købt årskortet og betalt kontingent for 2020 til Lauget, sender du en kopi af din kvittering for køb af årskortet, samt oplysning af kontonummer, hvor vi kan overføre tilskuddet til, på mail til Fregat-lauget. Herefter vil vi overføre tilskuddet til din konto.

 

Desuden vil vi donere indmeldelsesgebyret i år på 300 kr til Fregatten Jyllland, for alle der melder sig ind i Fregat-lauget i år.

Vi håber mange af Laugets medlemmer på den måde vil støtte Fregatten Jylland, samt opfordre venner og bekendte til at melde sig ind i Lauget.

 

Dette kan sker ved henvendelse til bestyrelsen, hvor du finder kontaktoplysningerne via følgende link

 

Desuden kan du også støtte Fregatten Jylland økonomisk og med skattefradrag via dette link

 

 

Årskortet købes via følgende link https://www.fregatten-jylland.dk/aarskort/ hvor følgende fremgår:

 

 

Årskort Solo: 160 kr. (normalpris 225 kr.)

 • Gælder for kortindehaver.

 

Årskort Solo + 3: 460 kr. (normalpris 600 kr.)

 • Gælder for kortindehaver + 3 gæster

 

 

Tilbuddet gælder hele 2020. Kortet er gældende til 31.12.2020.

 

Fordele

  1. Mulighed for at medtage yderligere 2 gæster der får 20% rabat på deres entrébilletter.
  2. 10% rabat i Fregatbutikken.
  3. 10% rabat på tilkøb af klatring i stormasten og sejlads med Robarkasse No. 1.
  4. Adgang til særarrangementer, herunder Onsdage på Fregatten.
  5. Nyhedsbrev fra Fregatten Jylland ca. 8 gange årligt med nyheder, kommende events og meget mere.
  6. Medlemskortet giver mod forevisning 20% rabat på entré til GlasmuseetRee Park og Kattegatcentret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag fredag den 3. april 2020 i auditoriet på Fregatten Jylland 

 

AFLYST  -  AFLYST  -  AFLYST  -  AFLYST  -  AFLYST - AFLYST

 

Vi følger myndighedernes opfordring, hvorfor foredraget er aflyst.

 

Vi følger situationen og myndighedernes retningslinjer nøje og undersøger mulighederne  for at afholde foredraget på et senere tidspunkt.

 Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til 

 

Næstformand i Fregat-lauget

Kurt Becher

+45 23990235 

kb@pmborup.dk

 

Generalforsamling onsdag den 20. november 2019.

Inden åbning af generalforsamlingen blev  medlemmerne budt velkommen af oldermand Mads Petersen til et glas boblevand.
Oldermanden åbnede herefter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne i Fregattens Auditorium.

Tidlligere bestyrelsesformand for Fregatten Jylland  Ole Bjerregaard, blev valgt til dirigent og gav ordet til Oldermand Mads Petersen, der aflagde bestyrelsens beretning om det forgangne år.  

Oldermanden præsenterede tillige den nye gæstebog, som Lauget i forening med laugsmedlemmet Willy Jepsen donerede til Fregatten.

Kasserer Per Lampe gennemgik regnskabet for 2018, der viste et overskud på kr. 231 kr, efter en donation på knap 10.000 kr. til Fregatten.

Valg til bestyrelsen .

På valg

Næstformand Kurt Becher, der er var villig  til genvalg og sekretær Gert Oehlers, der ikke genopstillede.

Bestyrelsen foreslog Ellen Dreyer, der tillige er frivillig hjælper på Fregatten.

Begge blev valgt enstemmigt uden modkandidater.

Bestyrelsen harefterfølgende konstitueres sig og Ellen Dreyer er tiltrådt som ny sekretær. Velkommen til Ellen.

Efter generaforsamlingen blev der serveret den traditionelle skipper labskovs.

 

 

Generalforsamling onsdag den 20. november 2019.

Program for generalforsamlingen:

Kl. 18:00: Deltagerne, i GF, mødes i Prins Henriks hal, hvor der serveres et glas prosecco, samt optagelse af nye laugsmedlemmer.

Kl. 18:30: Oldermanden åbner GF, i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse m.v. På lige årstal vælges tre medlemmer, samt revisor. På ulige årstal vælges to medlemmer.
På valg er: Næstformand Kurt Becher, der er villig til genvalg og sekretær Gert Oehlers, der ikke genopstiller.
6. Eventuelt.

Der vil blive serveret traditionel Skipper Labskovs fra Karens Køkken samt  kaffe og æblekage.

På mødet vil der blive mulighed for at møde Fregatten Jyllands direktør Karin Buhl Slæggerup, der vil orientere om den forgangne sæson samt arbejdet med de nye planer og visioner for Fregatten.

Desuden vil oldermanden orientere om Laugets visioner og kommende mulige arrangementer.

PRISEN FOR DETTE ER KUN KR: 185,00 excl. drikkevarer. Betaling sker på dagen og kan foretages med kontanter, dankort og gængse kreditkort.


Bindende tilmelding kan ske på mail til: lampe@stofanet.dk eller ring på telefon til Fregatten på 86 34 10 99 senest torsdag den 14. november kl. 16.00.

 

Bemærk at det ikke længere muligt at betale med Mobile Pay, da vi har opsagt vores abonnement.

Det er bestyrelsens håb at mange vil møde op og gøre deres indflydelse gældende.

Vel mødt til generalforsamlingen.

 

 

Fregatten Jylland og Fregat-Lauget indbyder til foredrag fredag den 8. november 2019 
kl. 18.30 i Auditoriet ved Fregatten Jylland.

 

Museumsinspektør Jakob Seerup vil holde  foredraget  ” I kamp for flaget.”

I tiden omkring år 1700 kæmpede både danske og svenske skibe mod den engelske flåde når de sejlede igennem den Engelske Kanal. Det var voldsomme søslag med døde og sårede på begge sider, hvilket kan lyde mærkeligt, når man ved, at hverken Danmark eller Sverige var i krig med England - ja, begge var faktisk allierede! Museumsinspektør Jakob Seerup fortæller den mærkværdige historie om disse søslag, der handlede om flaget som symbol og om hvilke krav på æresbevisninger, som den engelske konge havde i Kanalen. Og så ser vi også på, hvilke forbløffende konsekvenser disse krav havde for den danske flådes sejladsmønster i hele 1700-tallet. 

 

Jakob Seerup er tidligere Museumsinspektør ved Orlogsmuseet indtil det blev slået sammen med Tøjhusmuseet, og omdøbt til Krigsmuseet.

Han er en glimmerende foredragsholder, der forestår at fange publikums opmærksomhed, og får dem til at leve med i fortællingen.

 

Prisen for et foredrag: Medlemmer 75 kr. Ikke-medlemmer 100 kr.

 

Som medlemmer er at betragte medlemmer af, Fregat-lauget, eller Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner.

 

Betaling sker på dagen og kan foretages med kontanter eller Dankort.

 

Bindende tilmelding kan ske på mail til: lampe@stofanet.dk eller ring på telefon til Fregatten på 86 34 10 99 senest 1 uge før foredraget.

 

Før og i pausen vil der være mulighed for:

 

 • At købe drikkevarer og særtilbud på bøger og andre maritime produkter fra fregattens butik.
 • At købe entrébillet til Fregatten til lørdag 9. november 2019 med 50% rabat inklusiv historisk rundvisning kl. 10:30.
 • At købe et medlemskab af Fregatten Jylland for år 2020 og få resten af 2019 med gratis.

 

Vel mødt. 

 

Husk vores Sommermøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 18.00.

Sommermødet er en markering af Fregatten Jyllands køllægning, der foregik den 11. juni 1857. Da det ikke har været muligt et afholde mødet den 11. juni i år, er fremrykket til den 6. juni.

Invitation følger snarest. Husk at sæt kryds i kalenderen, hvor det også vil være mulighed for at hilse på Fregattens Jyllands nye direktør, Karin Buhl Slæggerup.Den nye rorgænger vil orientere om Fregattens nye tiltag og visioner.

 

Velmødt - Bindende forhåndstilmelding kan allerede nu ske på telefon 86 34 10 99 til Fregatten Jylland eller på mail: lampe@stofanet.dk, senest den 31. maj.

 

Program for mødet: 

Kl. 1800:  Deltagerne mødes i Prins Henriks Hal, hvorefter vi bevæger os over på Fregatten Jylland til Chefens Dagsrum. Her bliver de nye Laugsmedlemmer optaget og modtager Laugsbrevet. 
Der bliver serveret et glas prosecco.

 

Kl. 1900:  Møde og spisning.  I Auditoriet, vil der blive serveret en sommerbuffet fra Fregat-Laugets hofleverandør ”Karen Køkken”.  Dertil kan købes øl, vin og vand til sædvanlige priser.

 

PRISEN FOR DETTE ER KUN KR: 175,00 excl. drikkevarer. Betaling sker på dagen og kan foretages med kontanter, MobilePay eller Dankort.

 

I anledning af 100-året for det færøske flag, Merkið, besøger syv gamle færøske træskibe Fregathavnen i Ebeltoft samme dag. Her kan man få et indblik i den færøske historie og kultur og der vil være åbent skib. 

 

Benyt lejligheden til at se skibene og overvære at der bliver affyret Dansk Løsen (3 kanonskud) fra Bastionen kl. 1600 den 6. juni umiddelbart før vores laugsmøde.


INFO til medlemmer, hvor vi ikke har mailadresse.

Til de laugsmedlemmer vi endnu ikke har mailadresser på, vil invitationen snarest blive omdelt sammen med kontingentopkrævning for 2019.
Kontingentet for 2019 er uændret kr. 100,00 pr. person og kr. 200,00 for par og bedes indbetalt senest den 31. maj 2019 på konto i Sparekassen Kronjylland:

Reg.nr.: 9360 Konto nr.: 0004809440  Anført venligst alene navn i besked til modtageren.

Hvis du/I fortsat ønsker at modtage information fra lauget, bedes ved mail oplyse os om din mailadresse til lampe@stofanet.dk , hvor du skriver dit navn og adresse i overskriften.

 

 

9. maj - Årsdagen for Slaget ved Helgoland 1864.

Hjemmeværnets  Musikkops Aarhus musicerede flankeret af Faneborgen på Torvet foran Det gamle Rådhus for at mindes årsdagen for Slaget ved Helgoland i 1864. 
Herefter marcherede Faneborg og Parade efter en marchtromme fra Hjemmeværnsorkestret til Fregatten Jylland ad ruten Adelgade, Skindergade og Strandvejen til Fregatten Jylland.

Velkomst ved næstformand for DSI Fregatten Jyllands bestyrelse, Henning Kovsted. efterfulgt af ½ times koncert af Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus

De fremmødte gæster modtog ”Søværnets Hilsen” – tale ved Søværnets repræsentant i DSI Fregatten Jyllands bestyrelse, KD Mikael Bill

Afslutningsvis marcherede Flag-/faneborg og parade efter marchtrommen til Bastionen, hvor der blev affyret ”Dansk Løsen” (3 kanonskud).

 

 

 

 

Generalforsamling 20. november 2018.

Inden åbning af generalforsamlingen blev de nye medlemmer optaget på behørig vis med overrækkelse af det traditionelle laugsbrev og budt velkommen af oldermand Teddy Petersen. Der blev efterfølgende skålet i processco. Oldermanden åbnede herefter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne i Fregattens Auditorium.

Tidlligere bestyrelsesformand for Fregatten Jylland  Ole Bjerregaard, blev valgt til dirigent og gav ordet til Oldermand Teddy Petersen, der aflagde bestyrelsens beretning om det forgangne år. Han benyttede lejligheden til at takke de mange medlemmer, der i årets løb har hjulpet til på Fregatten.

 

Kasserer Per Lampe gennemgik regnskabet for 2018, der viste et overskud på kr. 139 kr, efter en donation på 7.000 til Fregatten.

 

Valg til bestyrelsen  

 

Sekretær Paul E.H. Christensen og Bent Kaffka, der begge var på valg ønskede ikke genvalg.
Kasserer Per Lampe var også på valg og villig til genvalg.
Desuden ønskede Oldermand Teddy Petersen at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.

Den afgående bestyrelse foreslog valg af følgende

Kurt Becher
Svend Erik Jespersen
Mads F. Petersen
Per Lampe

 

Der alle blev valgt uden uden modkandidater.

 

Under eventuet fortalte  Jørgen Petersen, æresmedlem og fregatdirektør emeritus lidt om ”Fregatten Venner” og de kræfter der ønskede Fregatten tilbage til Holmen. Kom desuden med en kraftig opfordring at donere min 200 kr. til Fregatten, da det er yderst vigtigt, for at kunne få andel i Tipsmidler m.v.

 

Opfordring blev understøttet af direktør Lars H. Olsen, der samtidigt benyttede lejligheden til af takke laugets medlemmer og de afgående bestyrelsesmedlemmer og oldermanden for det gode samarbejde. Per Lampe holdt tale og takkede Bent Kaffka, Paul Erik Christensen og afgående oldermand Teddy Petersen for deres arbejde i bestyrelsen og det gode samarbejde.

 


 

 

Generalforsamling 2018 

 

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lauget til afholdelse 


Tirsdag d. 20. november 2018

 

 

Program for generalforsamlingen. (GF).

 

Kl. 18.00.  Vi mødes i Prins Henriks hal, hvor der serveres et glas prosecco, og nye laugsmedlemmer optages.

                                  
Kl. 1830, Oldermanden åbner GF i henhold til vedtægterne

 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse m.v. På lige årstal vælges tre medlemmer, samt revisor. På ulige årstal vælges to medlemmer.
  Paul E.H. Christensen ønsker ikke genvalg. Bent Kaffka ønsker ikke genvalg. Oldermand Teddy Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Per Lampe er villig til genvalg.
 6. Eventuelt.                                                                                                        

 

 

Efter generalforsamligningen vil der blive serveret en  Overraskelses Buffet fra Karens Køkken. På mødet vil driftchef Claus Skotte Lund desuden  give en orientering om Fregattens tilstand og kommende vedligeholdelsesplaner.

 

PRISEN FOR DETTE ER KR: 165,00. Drikkevare til sædvanlige fornuftige priser.

 

Af hensyn til arrangementet er det vigtigt at der foretages tilmelding, der kan ske på følgende møde: 

 

Send en mail til: pec@fregatten-jylland.dk

 

Eller ring til Fregatten på telefon: 87 52 18 63. Senest d. 14 november.

 

Det er bestyrelsens håb at mange vil møde op og gøre deres indflydelse gældende.

 

Da vi stadigvæk mangler e-mail adresser på ca 100 af vore medlemmer, opfordrer vi til at I sender disse oplysninger til ovennævnte mail-adresse, eller medbringer dem på mødet.

 

Vel mødt til laugsmøde på vor gamle fregat.

 

 

Laugsmøde den 11. juni 2018.

Sommermødet blev afholdt på selve dagen den 11. juni, for at markere køllægningen af Fregatten Jylland, der foregik den 11. juni 1857.

Lauget havde den fornøjelse at optage 8 nye medlemmer, der blev budt velkommen af oldermand Teddy Petersen.Derefter blev der serveret en lækker sommerbuffet i auditoriet fra Karens Køkken.

 

DSI Fregatten Jyllands nye formand Tommy Bøgehøj orienterede om den nye bestyrelses arbejde og visioner, samt  Fregattens strategiplan.
Kunne desuden berette, at man havde fået nye stærke kræfter i bestyrelsen bl.a. i form af Allan Aagaard, Aarhus Teater, Bertel Haarder, tidligere minister og Karin Buhl Slæggerup, kendt fra Kulturhovedstad 2017.

Ikke at forglemme Fregattens stærke maritime relationer er Gorm Bergquist, Vicechef for Marinestaben og Leif Mortensen Danmarks Marineforenings Landsbestyrelse fortsat i Fregattens bestyrelse.

Herudover består bestyrelsen af Morten Siig Henriksen og Anita Søholm, der ligesom formanden er udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd. Endelig er Henning Kovsted næstformand i bestyrelsen.

 

Senere under kaffen fortalte udstillingsleder Helle Sigh om fregattens seneste og nye kommende projekter.

Endvidere overrakte oldermanden symbolsk to effekter fra “Fregatten Jylland" hhv. en kobbernagel samt en dolk af messing og greb af træ mærket "Fregatten Jylland No 130”. til Helle.

 

Lauget havde tidligere på året støttet Fregatten økonomisk med købet. Helle præsentererede herefter effekterne og takkede for donationen. De frivillige fik også en stor tak for deres store hjælp.

Et godt og velbesøgt møde.