Bliv Medlem

Som medlemmer kan optages personer, som har interesse i at medvirke til udbredelse af kendskabet til Fregatten Jylland.

De pågældende skal erklære sig positivt indstillet til formålsparagraffen. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen og efter dennes godkendelse.

Ved optagelse betales et engangsbeløb, 300,00 kr., hvorefter laugsbrev udfærdiges og tilstilles den pågældende. Sædvanligvis på et Laugsmøde.

Desuden betales et årligt kontingent på 200,00 kr..

 

Fordele ved medlemskab af Fregat-Lauget.

Fællesskab med rarere mennesker.

Man holdes medlemsmøde 2 gange om året, hvor man hygger og får noget godt at spise.

Man er med til at vise at der er opbakning fra det danske folk til Fregatten Jylland.

Søg om medlemskab her

Eller kontakt Oldremand Kurt Becher på tlf.: +4528345611

Her kan du se et eksempel på et Laugsbrev.

Del på