Bliv Medlem

Som medlemmer kan optages personer, som har interesse i at medvirke til udbredelse af kendskabet til Fregatten Jylland.

De pågældende skal erklære sig positivt indstillet til formålsparagraffen. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen og efter dennes godkendelse.

Ved optagelse betales et engangsbeløb, 300,00 kr.,det er for laugsbrev udfærdiges og tilstilles den pågældende, sædvanligvis på et Laugsmøde, sammen med medlemsnålen, og dækker også det første års kontingent.

Derefter betales et årligt kontingent på 200,00 kr..

Beløbet indbetales på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland: 9360-0004809440 eller på Mobilepay nr. 969499

Fordele ved medlemskab af Fregat-Lauget.

Gratis adgang til Fregatten Jylland for medlemmer af Fregat-lauget mod dokumentation af medlemskab.

Fællesskab med rarere mennesker.

Der holdes medlemsmøde 2 gange om året, hvor man hygger og får noget godt at spise. Høre om vordan Fregatten Jylland har det. Og den gang i november afholdes der generalforsamling.

Man er med til, at vise over for det ofentlige Danmark, at der er opbakning fra det Danske folk til Fregatten Jylland.

Søg om medlemskab her

Eller kontakt Oldremand Kurt Becher på tlf.: +4528345611

Her kan du se et eksempel på et Laugsbrev.

Del på