Den manglende dampmaskine.

Fregatten JYLLANDS maskineri på 1300 IHK (400 NHK) . JYLLAND var tegnet af Orlogsværftets Konstruktionskontor under ledelse af fabrikmesteren, kaptajn O. F. Suenson, medens chefen for maskinbygningen, kaptajn N. E. Tuxen, og maskininspektør William Wain, den senere direktør for Burmeister & Wain, konstruerede maskineriet. Den dygtige skibbygmester Zacharias Petersen udførte en del af konstruktionstegningerne og havde den daglige ledelse af byggearbejdet.

Maskineriet bestod af en 2-cylindret, liggende lavtryksmaskine på 400
nominelle eller 1300 indicerede hestekræfter bygget af Baumgarten & Bur-
meister. 4 lavtrykskedler med maximalt ca. 2 1/2 atmosfærers tryk.

Mellem 1892 og 1909 blev dampmaskinen, skorsten og kedler udtaget og solgt som gammel jern. Da fregatten blev redet efter en tysk skrothandler havde købt skibet, blev det udstyret med korvetten DAGMARS skorsten, master og rigning, der endnu var bevaret, opsat om bord i fregatten. Det blev fundet på Frederikshavns Værft, hvor det havde været tørt opbevaret. Men ingen dampmaskine desværre.