< tilbage 22-10-2023 - 10:16

Husk at støtte Fregatten Jylland

Hver år på denne tid har fregatten brug for hjælp.

For at kunne bliever på Skats liste over godkendte, almennyttige foreninger og institutioner. Og få en væsentlig momskompensation og at den kan modtage arv uden at betale boafgift.

Og hvordan gør man det, man klikker på læs mere.

Vær med til at bevare den maritime kulturarv – Støt Fregatten Jylland med en donation

 

Den vil sætter stor pris på alle donationer

Pengebeløb til Fregatten Jylland kan trækkes fra i skat. Ved donationen skal de blot have oplyst givers CPR- eller CVR-nummer, så indberetter vi til SKAT, og fradraget sker automatisk.

 

Hvert år skal Fregatten Jylland opgive minimum 100 gavegivere til Skat, som hver giver museet mindst 200 kr., hvis museet skal forblive på Skats liste over godkendte, almennyttige foreninger og institutioner.

At stå på listen betyder bl.a., at den som kulturinstitution kan få en væsentlig momskompensation og at den kan modtage arv uden at betale boafgift.

Sådan støtter du Fregatten Jylland

 

Indbetal minimum 200 kr. til Fregatten Jylland og oplys samtidig dit CPR-nr., så hjælper bidraget ”dobbelt” – dels som direkte støtte og dels som hjælp til, at Fregatten Jylland fortsat kan godkendes som almennyttig institution.
Når Fregatten Jylland har indberettet dit bidrag og CPR nr. til Skat, får du automatisk skattemæssigt fradrag for din donation.

 

Du kan enten overføre via din bank eller MobilePay:

 

Bankoverførsel

Betal minimum 200 kroner og Mærk overførslen med dit CPR- eller CVR-nummer. Indbetal på Fregatten Jyllands bankkonto reg. nr. 9360 konto 000 325 7010

 

MobilePay

Donér minimum 200 kr. på Mobile Pay 34183, Tilføj CPR/CVR-nummer i feltet ”Tilføj kommentar”.

Fregatten Jylland takker for din støtte.

 

Opret testamente og støt med arv

Det er muligt at oprette et testamente, hvori du donerer dele eller hele din arv. Når du tilgodeser Fregatten Jylland i dit testamente, går alle midlerne skattefrit til Fregatten Jylland. Vi ønsker at gøre det nemt at støtte museets arbejde og har derfor indgået et samarbejde med Dokument24 og Legal Hero.

Ved at give et bidrag er du med til at sikre kulturarven, og du hjælper os med fortsat at kunne lave maritime udstillinger og spændende aktiviteter.

 

Læs mere her:

ARV TIL FREGATTEN

< Tilbage