< tilbage 28-10-2023 - 09:03

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den 20. november.

 

Så sæt kruds i kalendren.


IVITATION TIL GENERALFORSAMLING MED SPISNING I FREGAT-LAUGET 

Mandag den 20. november 2023 
   
Program for generalforsamlingen:   
Kl. 17:30:  Deltagerne i GF mødes i udstillings hallen, hvor der bliver serveret et glas  
Prosecco. 
Fregatten Jyllands direktør Anne-Marie Dohm vil fortælle om fregattens fremtid som 
hun ser den, og nok også om hendes baugrund for jobbet som direktør. 
   
Kl. 18:10:  Oldermanden åbner GF i Auditoriet, i henhold til vedtægterne   
1.  Valg af dirigent.    
2.  Bestyrelsens beretning.  
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab.  
4.  Behandling af indkomne forslag   
På grund af ringe tilslutning til det af bestyrelsen arrangeret foreslås opløsning i 
henhold til § 7 og 8 i vedtægterne. 
Ændres formålsparagraffen § 1 Laugets formål er at støtte arbejdet for Fregatten 
Jylland's vedligeholdelse og historisk formidling. Lauget skal desuden medvirke til 
festligholdelse af fregattens mindedage, samt på landsplan arbejde for at udbrede 
kendskabet og interessen for Fregatten Jylland. 
5.  Valg af bestyrelse m.v. På lige årstal vælges tre medlemmer, samt revisor. På 
ulige årstal vælges to medlemmer.  
Sekretær     Ellen Dreyer, ønsker ikke genvalg hvis Lauget fortsætter.  
 
Fregat-lauget af 1960  
 
Fregat-Lauget af 1960 C/O Fregatten Jylland S.A. Jensensvej 4 8400 Ebeltoft www.fregat-lauget.dk 
Næstformand Mads Petersen, ønsker ikke at fortsætte, hvis Lauget fortsætter. 
Kasserer       Per Lampe, villig til genvalg. 
 
7.  Eventuelt    
     Nye Laugsmedlemmer bliver optaget. 
   
Kl. ca. 19.30:  Spisning  
  
Der vil blive serveret traditionel Skipper Labskovs fra Karens Køkken samt kaffe og 
æblekage.   
 PRISEN FOR DETTE ER KR: 250,00 excl. drikkevarer. 
 Bindende tilmelding kan ske på mail til: ellendreyer@hotmail.com, og indbetaling 
sker på Mobile Pay, tlf. 6128 6561, SENEST søndag d. 12. november kl. 16.00. 
  
Det er bestyrelsens håb, at mange vil møde op og gøre deres indflydelse gældende.  
  
Vel mødt til generalforsamlingen.  
  
På bestyrelsens vegne 
Med kærlig hilsen 
Oldermand Kurt Becher 

 

 

< Tilbage