< tilbage 22-11-2023 - 12:54

Generalforsamlingen er nu overstået.

Nu har der været generalforsamling, og der blev vedtaget at fortsætte lauget.

Der er kommet 2 nye medlemmer i bestyrelsen, som erstatning for de afgående.

På valg var Per Lampe som modtog genvalg, Ellen Dreyer der ikke ønskede genvalg, og Mads Petersen der ønskede at forlade bestyrelsen, hvis lauget ikke blev opløst.

De nyvalgte er Bent Kaffka, og Jørgen Vestergaard. De bydes velkommen i bestyrelsen, som nu vil konstituere sig, og tage fat på fremtiden.

< Tilbage