< tilbage 14-04-2024 - 10:43

Nyhedsbrev marts 2024 og kontingentopkrævning 2024

Kære medlemmer af Fregat-lauget

Kontingentet er på 200 kr. årligt pr. medlem indbetales på følgende måde, senest den 1. maj 2024.

 

•       Indbetaling på konto Sparekassen Kronjylland: Reg.nr.: 9360

Konto nr.: 0004809440

 

eller

 

•       Mobilepay på 969499

 

Du bedes alene anføre navn i tekstfeltet på betalingsoverførslen.

HALLØJ 
 
Kære medlemmer af Fregat-lauget 
 
Nyhedsbrev marts 2024 
 
På generalforsamlingen den 20. november 2023, blev det vedtaget at hæve kontingentet til 200 kr. 
pr. person årligt indtil videre for at dække de stigende udgifter. 
 
Som nævnt på generalforsamlingen skyldes de stigende udgifter bl.a., at Fregat-Lauget har indgået 
en samarbejdsaftale med Fregatten Jyllands ledelses, hvilket betyder at Lauget skal betale 10.000 
kr. årligt til Fregatten Jylland. Aftalen er gældende for indeværende kalenderår og tages op inden 
udgangen af året op til evaluering og drøftelse mhp. evt. forlængelse. 
 
Beløbet er ikke øremærket, men kan af Fregatten Jylland bruges til relevante ønsker, de måtte have 
til indkøb, restaureringer m.m. og i forbindelse med fondsansøgninger, for synliggørelse af 
opbakning fra det lokale samfund, og folk fra hele landet, der støtter op om Fregatten Jylland. 
 
Aftalen har følgende medlemsfordele: 
 
  Gratis adgang til Fregatten Jylland for medlemmer af Fregatlauget mod dokumentation af 
medlemskab. 
 
  Du modtager Fregattens nyhedsbrev 
 
  Du inviteres til arrangementer på Fregatten 
 
  Lauget kan låne af Fregattens auditorium op til 2 gange årligt af 1,5 times varighed. 
 
Ønsker du også støtte Fregatten Jylland yderligere økonomisk og med skattefradrag kan det ske 
dette link.: www.fregatten-jylland.dk/stoet-fregatten-jylland/ 
 
Vi håber mange af Laugets medlemmer på den måde vil støtte Fregatten Jylland, samt opfordre 
venner og bekendte til at melde sig ind i Lauget. 
 
Dette kan ske ved henvendelse til bestyrelsen på nedenstående mail. 
 
Vi er også lydhøre for input fra laugets medlemmer, så I er velkomne til at kontakte os på 
mail@fregat-lauget.dk 
 
 
Kontingentet på 200 kr. årligt pr. medlem indbetales på følgende måde, senest den 1. maj 2024. 
 
  Indbetaling på konto Sparekassen Kronjylland:  
Reg.nr.: 9360 Konto nr.: 0004809440  
eller 
 
  Mobilepay på 969499  
 
Du bedes alene anføre navn i tekstfeltet på betalingsoverførslen. 
 
Når du har betalt, vil du efterfølgende modtage en kvittering på mail, der skal bruges som 
dokumentation for medlemskab af Fregat-Lauget, for at få gratis adgang til Fregatten Jylland. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Kurt Becher 
Oldermand 
< Tilbage