< tilbage 19-04-2024 - 08:46

Fregattens dag 9. maj.

Igen i år, markeres slaget ved Helgoland den 9. maj 1864, programmet er lidt større i år, da det er 160 år siden i år.

”FREGATTENS DAG”
9. maj 2024

160-årsdagen for Slaget ved Helgoland
9. maj 1864

Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening invitere til arrangementet ”Fregattens Dag”, - det arrangement, der tidligere hed ”Søværnets Dag”, hvor Søværnet stod som arrangør og vært.

Efter at Søværnet grundet omlægninger i Forsvaret i en årrække som bekendt ikke har haft mulighed for at stå som arrangør af dette mindearrangement, er Søværnet her på jubilæumsdagen igen ”med ombord” og deltager i vid udstrækning i en ekstra festlig markering og fejring af dagen, der gav den eneste danske sejr i den ulyksalige krig i 1864.

Udover ”den traditionelle” deltagelse med Søværnets Tamburkorps vil et større antal søofficerer i år gå med i paraden gennem byen og ved Fregatten Jylland.

 

PROGRAM

 

Kl. 10.30: Søværnets Tamburkorps + deltagere i flag-/faneborg og parade møder ved Ebeltoft   
                 Marineforening, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft

Kl. 10.45: Klargøring til paradeopstilling

Kl. 11.00: Paraden afmarcherer fra Ebeltoft Marinestuen, - ad ruten: Havnevej, Søndergade,    
                 Nedergade, Juulsbakke, Torvet.
Kl. 11.15: Søværnets Tamburkorps giver kort koncert ved Torvet (2-3 numre).
                 (Tamburkorpset og paraden bloiver stpående i parade-formation)
Kl. 11.25: Paraden afmarcherer til Fregatten Jylland
                 ad ruten Adelgade, Jernbanegade, Strandvejen, S:A. Jensens Vej.
Kl. 11.35: Ankomst til Fregatten Jyllkand
                 Indgang til Fregatpladsen af ”værftsporten” i den nordlige ende af Fregatpladsen
                 Paraden tager opstillingen vinkelret fra museumsbygningen over mod Fregatten Jylland,
                 - syd for faldrebet.
Kl. 11.45: Velkomst v. Fregatten Jyllands bestyrelsesformand, Toimmy Bøgehøj.
                 Derefter taler af Søværnets repræsentant i Fregatten Jyllands bestyrelse, KD René
                 Fuglsig, borgmester Michael Stegger Jensen og landsformand, KK Steen Engstrøm,
                 Danmarks Marineforening.
                 Kranselægninger ved bagbords faldreb, Marineforeningens landsformand KK Steen
                 Engstrøm og Ebeltoft Marineforenings formand, Steen Knudsen.
Kl. 12.15: Tattoo v. Søværnets Tamburkorps.
Kl. 12.40: SVN Tamburkorps, flag-/faneborg og paradeforhaler til opstilling under Fregatten
                 Jyllands bovspryd med front mod Bastionen
Kl. 12.45: Kanonsalut ”Dansk Løsen” (3 skud) fra Bastionen.
Kl. 12.50: SVN Tamburkorps, flag-/faneborg og parade marcherer tilbage til opstilling foran
                  museumsbygningen, med
 front mod Fregatten Jylland

                  Derefter aftrædning
 

< Tilbage